Vibrationsplatta

Vibrationsplattan har visat sig vara ett mycket bra alternativ till t ex vanlig massage vid spända ryggar, överbelastning, snedbelastning, karpryggar mm – cirkulationen ökas mer på djupet än vid massage. Vibrationsplattan kan även användas till statisk muskelträning.

Vibrationsträning kan påbörjas redan tidigt i rehabiliteringsfasen och påskyndar normalt läkningen.
Plattan är även uppskattad avkoppling för den friska och gamla hunden.